Tre män i Varnhems kyrka

Johnny Hagberg, ledare för orgelprojektet, i samspråk med kulturivraren Carl Johan Tham, Göteborg, samt ordföranden i Valle församlingsråd,, Magnus Gunnarsson

< >

Stort intresse för orgelbygget i Varnhem - nu skapas historia

Den 28 augusti 2021 hölls en orgeldag i klosterkyrkan. Engagemanget för en högklassisk orgel i Varnhem är stort och många av besökarna valde också att stödja projektet genom att köpa en orgelpipa från den gamla östtyska orgeln.

I slutet av 2019 påbörjades arbetet med att ta fram underlag och en ekonomisk kalkyl för en barockorgel i Varnhems klosterkyrka. Kyrkans första orgel skänktes av Magnus Gabriel De la Gardie vid kyrkans restaurering på 1670-talet. Denna revs 1879 och därefter har ytterligare två orglar funnits. Den senaste var inköpt i Östtyskland och var behäftad med en hel del material av för dålig kvalité. Denna är borttagen och pipor från den säljs nu som konstverk!

År 2020 präglades av pandemin och stiftelser och fonder ansåg sig inte kunna satsa på Varnhemsprojektet. Ett undantag var Grevillis fond som givit 500 000 kronor. Under 2021 har enskilda givare varit talrika och hela 5 505 000 kronor är nu insamlade. Tillsammans med Skara pastorats egeninsats har projektet nu över 7 miljoner kronor vilket täcker kostnaden för själva orgeln. Nu arbetas det vidare med orgelns sniderier och utstyrsel där målet är att den ursprungliga orgelns utseende skall rekonstrueras i möjligaste mån. Detta är ett stort arbete. Bara kungs David som krönte den gamla orgeln är över 170 cm hög. Det är bildhuggare från tibrobygden som ska att utföra arbetet.

Det medeltida kyrkorummet i Varnhem har tilltalat musiker i alla tider och de medverkande under orgeldagen framhöll alla vikten av en orgel utöver det vanliga. Orgelbyggaren Karl Nelson poängterade att den orgel som nu ska byggas i Varnhem blir ett hållbart instrument som kommer att finnas i flera hundra år. Just nu är vi med och skapar historia!

Kvalitet måste få ta tid och orgelbyggeri är en långsiktig historia som kräver hantverksskicklighet och tålamod. Om allt går som det ska kan (möjligen) den ”nya” barockorgeln invigas vid advent år 2024.

Varnhem som central punkt för historisk forskning, angeläget centrum för natur- och kulturarv samt attraktivt besöksmål ställer också krav på innehållet. Orgelprojektet i Varnhem innebär mycket för utveckling av musiklivet i klosterkyrkan.

Stötta projektet kan man göra genom att ge en gåva, köpa en orgelpipa, bekosta en stämma eller kanske sponsra ett särskilt snideri.

Gåvokatalog

Denna sida uppdaterades

Dela:

Varnhems Kulturmiljö

Besöksadress: Axevallavägen 21
Postadress: Axevallavägen 21, 532 73 Varnhem
Telefon: 0511 325 81
Org.nr: 769637-7634
E-post: info@varnhem.se

Varnhems Kulturmiljö är en ekonomisk förening med syfte att utveckla besöksmålet Varnhem.

Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.