< >

Ora et labora - bed och arbeta

Klostren hade förstås ett djupare syfte. Ett ”inre liv” som präglades av avskildhet och bön.

För oss moderna människor kan detta te sig annorlunda och som en flykt från den omgivande verkligheten. Men klosterlivets organisation gav munkarna möjlighet att fokusera på det uppdrag som var huvudsyftet: bönen, gudstjänsten, fördjupningen i skrifterna mm samt att utveckla kunskapen utifrån detta.

Dygnsrytmen med de regelbundna tidebönerna, måltiderna, läsningarna och arbetet under tystnad gav munkarna en miljö för fördjupad kunskap och erfarenhet. Den hjälpte munkarna att fullfölja den Helige Benedikts regel, som föreskriver att man ska dela dygnets vakna timmar mellan tre sysslor:

  • Opus Dei – gudstjänsten
  • Lectio Divina – den andliga läsningen
  • Opus Manuum – det praktiska arbetet i dess olika former. Detta ingick i det man hade lovat när man avgav klosterlöftet.

Ora et labora är inte unikt för Cistercienserna utan kommer i grunden från den Helige Benedikts regel och som gäller inom hela klostertraditionen. Men Cistercienserna, som blev en egen självständig klosterorden 1119, ville skärpa förhållandet till regeln eftersom många kloster hade blivit rika och mäktiga organisationer som följde påbuden allt sämre.

Ordet Cister i Cistercienser, kommer från det latinska namnet för Citeaux, det första klostret som grundades inom orden.

 

Denna sida uppdaterades

Dela:

Varnhems Kulturmiljö

Besöksadress: Axevallavägen 21
Postadress: Axevallavägen 21, 532 73 Varnhem
Telefon: 0511 325 81
Org.nr: 769637-7634
E-post: info@varnhem.se

Varnhems Kulturmiljö är en ekonomisk förening med syfte att utveckla besöksmålet Varnhem.

Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.