< >

Ett sinnrikt vattensystem

Varnhem var en perfekt plats för munkarna att bygga upp klosterverksamhe­ten. En viktig faktor var tillgången på vatten. Här fanns en våtmark, ett antal bäckar och rikligt med källsprång från berget.

Kloster krävde tillgång till rinnande vatten, dels för kökets olika syften men också därför att vattnet hade en rituell och symbolisk funktion.

Tekniken att bygga cisterner, dammar, kanaler, brunnar, tappställen osv var väl utvecklad inom Cister­cienserorden liksom kunskapen om VA-teknik, ledningssystem och vattentryck. Ge­nom rörelsens internationella nätverk fanns detta kunnande tillgängligt för alla klos­ter, också i det mer avlägsna Skandinavien.

Munkarna skapade en sjö av våtmarken söder om klosterområdet genom att dämma upp den och tillföra mer vatten genom en 300 meter lång kanal längs med berget.

Rent vatten från källor ovanför klostret tillfördes genom rörledningar in till lavatoriet och köket. Några bitar av dessa blyrör finns i klostermuseet.

En kanal för att föra bort latrin och smutsvatten gick genom hela klostret och mynnade ut i en bäck väster om klosterområdet.

Denna sida uppdaterades

Dela:

Varnhems Kulturmiljö

Besöksadress: Axevallavägen 21
Postadress: Axevallavägen 21, 532 73 Varnhem
Telefon: 0511 325 81
Org.nr: 769637-7634
E-post: info@varnhem.se

Varnhems Kulturmiljö är en ekonomisk förening med syfte att utveckla besöksmålet Varnhem.

Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.