< >

Projekt som utvecklar Varnhem

 

För att på bästa sätt ta tillvara Varnhems unika kvaliteter som besöksmål bildades 2019 Varnhems Kulturmiljö ekonomisk förening av parterna Västergötlands museum, Skara kommun och Svenska kyrkan i Skara pastorat. Föreningen ansvarar också för hemsidan varnhem.se och ger ut nyhetsbrevet Varnhem.se

Bostäder, infrastruktur, näringslivsfrågor och modern teknik i framkant ger potential att växa som ort. Tillsammans ska vi verka för en modern och hållbar utveckling, där hela Skara kommun ges förutsättningar för tillväxt.

Är du bosatt i Varnhem?

Följ arbetet med nulägesdialoger på skara.se/varnhem Länk till annan webbplats.

Översiktsplan för Skara kommun

En ny översiktsplan för Skara kommun är under framtagning. Det sista steget i processen, granskningsperioden, är just avslutad och det går inte längre att lämna synpunkter på förslaget. De synpunkter som har kommit in ska nu hanteras innan översiktsplanen går vidare till antagande. Om du vill veta mer om planen och vad den betyder för Varnhem kan du läsa mer om den på skara.se/oversiktsplan Länk till annan webbplats.

Sedan tidigare finns också en fördjupad översiktsplan som går lite mer i detalj för Varnhem.

Fördjupad översiktsplan för Varnhem 2014 Länk till annan webbplats. 

Kartutdrag från översiktsplanen

Med Västra Götalandsregionens bidrag på 400 000,- till orgelprojektet i Varnhem har nu över 11 miljoner inkommit till De la Gardie-orgeln. Då inflationen har påverkat kostnadsläget beräknas kostnaden nu till 12 miljoner kronor, så insamlingen fortsätter. Orgeln beräknas kunna tas i bruk under 2025.

Finansieringen av själva orgeln är säkrad, men det återstår fortfarande att samla in till en del av ornamenteringen. Vill du vara med att skänka till sniderier och förgyllningsarbeten eller bekosta vapensköldar och änglar?

Swish: 123 375 55 43 märk: orgel Varnhem
Bankgiro: 460-5465 märk: orgel Varnhem

Nu skapas historia - insamling till barockorgel Länk till annan webbplats.

Arkeologiska utgrävningar på området söder om Klosterruinen

Sedan 2019 bedrivs utgrävningar inom klostrets ekonomiområde i samarbete med Göteborgs universitet. Arkeologerna undersöker bland annat klosterkvarnen och en verkstadsbyggnad från 1200-talet.

Utgrävningar

Valleporten är Varnhems nya besökscenter och invigdes formellt den 23 juni 2022. Valleporten består av pizzeria, infopoint och offentliga toaletter samt en utställningsdel. InfoPointen togs i bruk 27 juni 2022.

Öppettider

Pressmeddelande Länk till annan webbplats.


Skara kommun fick medel till att återskapa en våtmark inom klosterområdet. Den 19 mars 2021 släpptes vattnet på och därmed återskapades munkarnas sjö. Den 4 juni 2022 fick sjön sitt namn: Klostersjön.

Under 2022 har promenadstråk anlagts runt sjön och leden Klostersjön runt har märkts upp.

Våtmarken återskapas

Klostersjön 

Klostersjön i Varnhem är ett naturvårdsprojekt där ett av flera mål är att öka den biologiska mångfalden i landskapet.

Det vill vi göra på olika sätt och en viktig del är att gynna de pollinerande insekterna och skapa bra livsrum för dem. Sandiga kullar, almved, körsbär, hagtorn och torrängsväxter ska underlätta livet för bina. Läs mer

En cykelväg som förbinder Axvall och Varnhem togs i bruk 2019. Sträckan är 3,5 km och passerar den nyrestaurerade Spånnsjön. Välkommen med på en cykeltur genom ett böljande kulturlandskap och med platåberget Billingen i fonden. Förslag på cykeltur (8,5 km) Länk till annan webbplats.

Genom Varnhem passerar både Västgötaleden och Sverigeleden.
Hitta cykelkarta och fler turförslag på skara.se/cykla Länk till annan webbplats.

Under 2022 testades uthyrning av elcyklar. Läs mer Länk till annan webbplats.


Skara, Skövde och Falköpings kommuner samarbetar kring besöksmålsutveckling kring tranturism. 

Väg 49, Axvall–Varnhem, mötesfri landsväg

Väg 49 Axvall–Varnhem finns med i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014–2025. Utbyggnad till mötesfri landsväg.

Filmillustrationen är ej uppdaterad till dagens vägförslag men visar övergripande hur utformningen planeras. För detaljer kan du titta i illustrationskartorna som finns under Dokument på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Under 2022 anlades en dahliaplantering i form av en sol. Läs mer på våra dahliasidor.

Hösten 2022 invigdes de nya klosterboulebanorna. 

Fortsatt arbete pågår med flera detaljer, bland annat nya sittbänkar i ek och murar av återvunnen kalksten från klosterruinen.


Denna sida uppdaterades

Dela:

Varnhems Kulturmiljö

Besöksadress: Axevallavägen 21
Postadress: Axevallavägen 21, 532 73 Varnhem
Telefon: 0511 325 81
Org.nr: 769637-7634
E-post: info@varnhem.se

Varnhems Kulturmiljö är en ekonomisk förening med syfte att utveckla besöksmålet Varnhem.

Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.