< >

Biparadis runt Klostersjön

Klostersjön i Varnhem är ett naturvårdsprojekt där ett av flera prioriterade mål är att öka den biologiska mångfalden i landskapet. Det vill vi göra på olika sätt och en viktig del är att gynna de pollinerande insekterna och skapa bra livsrum för dem.

Våren 2021 sökte Skara kommun därför medel från Länsstyrelsen för att kunna skapa så kallade biparadis i anslutning till den nyanlagda Klostersjön. Projektet beviljades och i oktober påbörjade Naturvårdsgruppen själva anläggningsarbetet. Kylan gjorde att det inte gick att slutföra projektet helt i år. Planteringen på ytorna har därför fått skjutas till efter vintern.

Insatserna består i att en större och några mindre sandiga kullar har byggts upp precis söder om dammvallen. Där kan solitärbin och andra pollinatörer bygga gångar och man kan likna det vid ett stort insektshotell. Vidare har det gjorts en bivänlig kulle vid sjöns östra kant och ovanpå denna finns bord och bänk gjorda av död almved som också kan fungera som hem åt insekterna. Kullarna kommer sås in med blommande torrängsväxter till våren vilket ytterligare gynnar den biologiska mångfalden. Några bärande träd (körsbär och hagtorn) har också planerats vid inloppet till sjön.

För att informera om insekternas stora betydelse i naturen kommer tre informationstavlor att sättas upp till våren. Här vill vi berätta om våra pollinerande insekter, varför det är viktigt att de finns och vad man själv kan göra för att hjälpa och gynna dem.

Denna sida uppdaterades

Dela:

Varnhems Kulturmiljö

Besöksadress: Axevallavägen 21
Postadress: Axevallavägen 21, 532 73 Varnhem
Telefon: 0511 325 81
Org.nr: 769637-7634
E-post: info@varnhem.se

Varnhems Kulturmiljö är en ekonomisk förening med syfte att utveckla besöksmålet Varnhem.

Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.