Grävmaskiner på ett fält
Ett rör på ett fält
Ett fält med en klosterkyrka i bakgrunden.
< >

Våtmarken i Varnhem

Nu är våtmarken intill klosterruinen i Varnhem äntligen på väg att bli verklighet efter en lång planeringsprocess.

Det är Skara kommun som äger projektet och uppdraget att anlägga våtmarken har gått till Naturvårdsgruppen. Projektet är mycket speciellt eftersom det också handlar om att återställa munkarnas gamla sjö. När munkarna kom till Varnhem på 1100-talet så satte de igång och förvandlade torvmossen söder om klostret till en liten sjö. Där kunde de ha tillgång till färsk fisk, få vatten till odlingar, till sina djur, till tvätt och mycket annat. För att vattnet skulle stanna kvar behövdes en dammvall. En sådan byggdes vid utloppet i söder och därmed kunde munkarna kontrollera vattennivån i sjön.

Samma sak görs nu fast med moderna metoder. Det praktiska genomförandet startade i mitten av februari med att jord och sten till den blivande dammvallen kördes ut på plats. Tack vare djup tjäle kunde de tunga transporterna då köra utan att göra för mycket spår i marken. Dammvallen som ska hålla vattnet kvar har nu byggts vid våtmarkens utflöde i söder. Man har också grävt en ny öppen bäckfåra från parkeringen in i den blivande våtmarken och från dammvallen ut i stora bäcken i söder. Här ska vattnet rinna synligt istället för som tidigare i cementrör under mark.

Under mars och april är området en arbetsplats för tunga maskiner vilket man måste tänka på om man vill ut och titta på vad som händer. Den lilla träbron nere vid våtmarkens utlopp i stora bäcken är tillfälligt borta så det är också lite svårt att ta sig över vattnet där. När väl anläggningsarbetet och grävandet är klart ska marken sås in med gräs och ängsfröblandning. Det kommer sedan ta ett tag innan naturen läkt så att bäcken och vallen ser naturliga ut i landskapet.

Våtmarken kommer innebära höga vinster för naturmiljön genom att reglera mängden vatten i landskapet, rena närsalter och öka den biologiska mångfalden i området. Successivt kommer vattnet att rinna till och fylla upp den lilla sjön. Snart kan vi som besöker klosterområdet blicka ut över en fin vattenspegel, precis som munkarna gjorde för flera hundra år sedan.

Denna sida uppdaterades

Dela:

Varnhems Kulturmiljö

Besöksadress: Axevallavägen 21
Postadress: Axevallavägen 21, 532 73 Varnhem
Telefon: 0511 325 81
Org.nr: 769637-7634
E-post: info@varnhem.se

Varnhems Kulturmiljö är en ekonomisk förening med syfte att utveckla besöksmålet Varnhem.

Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.